Artist in residence Belgrad

Jag besöker Belgrad i en månad för att arbeta med ett konstprojekt.