Svenska

Tredimensionella mönster

Moduler i siden klipps, färgas och fogas samman till olika geometriska mönster. Grundformen är kvadraten som jag vrider och vänder på, varierar och repeterar.

Material: Siden

English

Three dimensional patterns

Modules in satin are cut, dyed, and joined together in different geometrical patterns. The basic shape is a square, that I twist, turn, vary, and repeat.

Material: Silk