Svenska

Från en plats vid en tidpunkt

Separatutställning Galleri KC Väst

Vad ser du när du tittar ut genom närmaste fönster? Kanske ser du en orörd natur; ett landskap med skog, berg, is och horisonter. Eller så ser du ett landskap som människan har förändrat. Det har byggts en bro, en väg har blivit till, en stad lyser upp i mörkret. Beroende på vart i världen du befinner dig så ser landskapen olika ut. Min utställning bygger på mina betraktelser av de landskap som finns runt omkring mig. När jag tittar ut genom närmaste fönster ser jag en del av jorden. Jag ser det här och nu, så som det är, från en plast vid en tidpunkt.

English

Från en plats vid en tidpunkt

Exhibition at Galleri KC Väst