Svenska

Moduler

Med moduler bygger jag mönster

Examensarbete från 2009. Mitt arbete handlade om upprepningar – i textila mönster samt i konkret handling. Med färgning som teknik och fyrkanten som form byggde jag mönster i ett arbete om oändlighet. Över tusen moduler klipptes och färgades noggrant- sammanfogades sedan till olika mönster. Materialet jag använde var sidenorganza och textilierna hade två tygskikt som var monterade på en vägg med insektsnålar. Hela arbetet bestod av tre mönstrade textilier som alla hade en rund yttre form med en diameter på 165 cm.

Material: Siden
Mått: 165 cm diameter

English

Modules

I make patterns with module

An artwork about repetition- in textile patterns as well as in concrete actions. Using dyeing as a technique and the square form, I build up patterns in a piece about infinity. Over one thousand modules are cut and carefully dyed- then joined into different patterns. I use silk organza and the fabric has two layers mounted on a wall with thin pins. The entire piece consists of three patterned fabrics, all of which have a round external shape with a diameter of 165 cm.

Material: Silk
Size: 165 cm diameter